top of page

Vermedalen jakt 

Terrenget ligger delvis i Reinheimen nasjonalpark og i Romsdalen landskapsvernområde. Villmark, varierte fjellområder, vidder og dramatisk landskap kjennetegner nasjonalparken. I tillegg finner man det opprinnelige fjelløkosystemet i dette området som villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Terrenget er dramatisk og trollsk- og det strekker seg fra 200 til 1400 meter over havet. Området er kjent for den gamle villreinfangsten. Her finner man rester av gamle boplasser for jegere og fangstfolk.

All  jakt  fullbooket 
ut  2027

Vermedalen jakt og fiske
Villmark, fjellområder, romsdal jakt og fiske
rådyr vermedalen jakt
Vermedalen jakt_Villmark, varierte fjellområder
IMG_1386.jpg
IMG_5956 2.JPG

Vermedalen jakt område

Området er delt i to felt: Vermedalen Nord og Vermedalen Sør. Jaktbart areal på vært felt ca 25 000 dekar. Jaktfeltene er svært gode rypeterreng. 

Vi er et par grunneiere som leier ut jakt terreng. Jaktfelt med god bestand av elg og hjort. Bestand av rådyr er pr. nå litt redusert. 

Elg, hjort og rådyr jakt utøves på vårt jakt terreng , som er ca 55 000 dekar med spennende jakt område i naturskjønne omgivelser.  Vi har flere reinsdyr kort. Reinsjakt utøves i felles området med Lesja, som ligger ca 40 km fra Verma.

Jegere på Sør siden kan oppholde seg på hytta Tverråa Sør, på Nord siden - på hytta Stølen Nord.

vermedalen jakt område
Småvilt_og_fiske.jpg
Vermedalen jakt

Vermedalen jaktregler og kvoter

 • Jakttid f.o.m. 10. september til 01. oktober

 • Inntil 6 gevær tillates pr. felt. Jaktleder er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte i terrenget, det enkelte år. Dette for at vi har kontroll at jegere har lov å jakte / jegeravgiften er betalt og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis /hund,sau/

 • All fangst skal rapporteres til oss.

 • Antall våpen: opp til 6 pr. felt

 • ​Antall hunder: opp til 6 pr. felt

 

​Jaktkvoter gjelder både på Nord og Sør side:

 • 2 -3 elg

 • 6 -7 hjort

 • 6 reinsdyr

 • 16 rådyr

 • 30 ryper pr.uke pr. felt

 • 1 hare pr.uke pr. felt

All  jakt  fullbooket  ut  2027

Vermedalen jakt villmark jeger

Vi tilbyr også utmerket fiske muligheter etter laks i Rauma elv eller ørret i fjellet.

 

Du kan også ha en flott ferie eller overnatting i vår glamping.

For booking og pris kontakt oss!

bottom of page